Inkomens Verzekering

De Woonlastenverzekering in het kort

 

  • U kiest zelf welk deel van uw woonlasten u wilt verzekeren.
  • U kunt naast de hypotheek- en huurlasten ook andere vaste lasten (bijvoorbeeld energiekosten) meeverzekeren.
  • AEGON verzekert uw eigen beroep.
  • U kunt de dekking uitbreiden met werkloosheid (alleen als u in loondienst werkt).
  • Voor huurders en huiseigenaren.

 

Beroepsdekking


U verzekert zich bij AEGON voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit heet beroepsdekking. Als u door ziekte of een ongeval uw eigen beroep niet meer kan uitoefenen, heeft u recht op een uitkering. Bij de meeste verzekeringen is dat niet zo: deze gaan uit van passende arbeid. Dan wordt er gekeken of u redelijkerwijs nog andere werkzaamheden kan doen.

Bent u ondernemer dan kijkt AEGON bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook naar de mogelijkheden voor aangepast werk binnen uw eigen bedrijf.

 

Voor wie?

U wilt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de betaling van uw woonlasten veilig kunnen stellen.
U woont in een huurhuis of in een koophuis.

 

Wanneer interessant?

  • Als u wilt dat bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de betaling van uw woonlasten veilig gesteld is.
  • Als u ook naast de hypotheek- en huurlasten andere vaste lasten (bijvoorbeeld energiekosten) wilt meeverzekeren.
  • Als u uw eigen beroep wilt verzekeren.