Annuïteiten hypotheek

Wat is een annuïteiten hypotheek

Bij de Annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde brutobedrag, zolang de rente gelijk blijft. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing. In de beginfase betaalt u voornamelijk rente en relatief weinig aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt, betaalt u minder rente en komt er steeds meer voor aflossing beschikbaar. Deze hypotheekvorm biedt dus stabiele bruto jaarlasten tijdens de rentevast periode, maar door het afnemende (fiscaal aftrekbare) rentebestanddeel nemen de netto lasten geleidelijk toe. Aan het eind van de looptijd is uw lening volledig afgelost.

Annuïteiten Hypotheek in het kort:

• Elke maand dezelfde bruto woonlasten (als de rente gelijk blijft).
• Maandelijkse aflossing van uw hypotheek.
• De hypotheek aan het einde van de looptijd volledig afgelost.
• Te combineren met andere hypotheekvormen.

Voor wie?

• U wilt maandelijks uw hypotheek aflossen.
• U wilt zekerheid dat uw hypotheek op de einddatum is afgelost.

Wanneer interessant?

• Als u stabiele en voorspelbare bruto woonlasten wilt.
• Als u zeker wilt zijn dat uw hypotheek aan het eind van de looptijd is afgelost.

Wanneer minder interessant?

• Als u gedurende de hele looptijd maximaal belastingvoordeel wilt.
• Als u kans wilt maken op een eindbedrag dat hoger is dan uw hypotheeksom