Particuliere verzekeringen

Wanneer u wilt voorkomen dat u veel kosten maakt wanneer u, om wat voor reden dan ook, schade lijdt, sluit u een verzekering af. Elk risico kent een eigen verzekering. Of u uw verzekeringen allemaal bij dezelfde verzekeraar neemt, of bij allemaal verschillende maakt niet uit. Dit mag u zelf bepalen. Vaak krijgt u een korting als u meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit. Het doel van een particuliere verzekering is het afdekken van risico’s op het gebied van schade, leven en inkomen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt u dekking als u schade of letsel bij een ander veroorzaakt. Want hoe voorzichtig u ook bent, dit risico is altijd aanwezig. Uw kind schopt per ongeluk een bal door de ruit, een dakpan waait van uw huis op de auto van de buren of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto. In al deze gevallen bent u verplicht de schade van een ander te vergoeden, omdat u hiervoor wettelijk aansprakelijk bent. Deze verzekering is dus belangrijk voor u, maar ook voor een ander.

Keuzemogelijkheden en dekkingen:

• U kunt kiezen uit twee verschillende verzekerde bedragen: € 1.250.000 of € 2.500.000.
• Al uw inwonende gezinsleden zijn verzekerd, ongeacht de leeftijd (ook uitwonende kinderen voor studie)
• Schade veroorzaakt door uw huisdieren
• U kunt ervoor kiezen om het jagersrisico mee te verzekeren

Autoverzekering

Uw auto wilt u natuurlijk goed verzekerd hebben. Daarom kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. Een WA-dekking is wettelijk verplicht voor elke automobilist. De WA-verzekering dekt schade die u met de auto toebrengt aan een ander. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw auto beperkt casco of volledig casco (allrisk) te verzekeren. Met een beperkt cascoverzekering bent u verzekerd voor schade ontstaan door: brand, diefstal, ruitbreuk, inbraak en aanrijding met dieren. Met een volledig cascoverzekering (allrisk) bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan de auto.

Naast de WA- en cascoverzekeringen kunt u ervoor kiezen om een schadeverzekering voor inzittende en/of een rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen af te sluiten.Brommerverzekering/Scooterverzekering

Uw brommer wilt u natuurlijk goed verzekerd hebben. Daarom kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. Een WA-dekking is wettelijk verplicht voor elke brommer. De WA-verzekering dekt schade die u met de brommer toebrengt aan een ander. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw brommer beperkt casco of volledig casco (allrisk) te verzekeren. Met een beperkt cascoverzekering bent u verzekerd voor schade ontstaan door brand, diefstal en storm. Met een volledig cascoverzekering (allrisk) bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan de brommer.

Naast de WA- en cascoverzekeringen kunt u ervoor kiezen om een schadeverzekering voor inzittende en/of een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Caravan

Een caravanverzekering is wettelijk gezien niet verplicht. Dat komt doordat de caravan is verzekerd op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van het trekkende voertuig, mits de caravan aangekoppeld is. De WA-dekking dekt namelijk alleen de schade die u bij anderen veroorzaakt. Hieronder valt dus niet de schade die uw caravan heeft. U kunt ervoor kiezen om een caravan beperkt casco of volledig casco (allrisk) te verzekeren. Met een beperkt casco dekking bent u verzekering voor schade door brand, diefstal en natuurgeweld (maar geen hagelschade). Met een volledig cascoverzekering (allrisk) bent u verzekerd voor schade die u zelf veroorzaakt aan de caravan.

U kunt ervoor kiezen om een aantal aanvullende dekkingen mee te verzekeren:

• Hagelschade
• Inboedel
• Voortent
• Luifel
• Aanbouw
• MoverFiets

U kunt bij een fietsverzekering kiezen uit een kortlopende- of een doorlopende verzekering. Voor de kortlopende fietsverzekering kunt u kiezen uit een looptijd voor 3 of 5 jaar. Een doorlopende verzekering loopt door totdat u de verzekering opgezegd heeft. Er zijn een aantal dekkingen waar u uit kunt kiezen:

• Diefstal
• Beschadiging
• Diefstal en beschadiging
• Pechhulp

Glas

Als u een eigen woning heeft, kunt u de ruiten van uw woonhuis meeverzekeren op de opstalverzekering. U verzekerd zich tegen het risico van breuk door welke oorzaak dan ook. Heeft u een huurwoning en heeft de verhuurder geen glasverzekering, dan kunt u glas meeverzekeren op uw inboedelverzekering.

Er is zowel enkel als dubbel glas verzekerd. Daarnaast worden ook de meeste soorten bijzondere ruiten meeverzekerd. Onder bijzondere ruiten valt bijvoorbeeld glas in lood en lichtkoepels.Inboedel

Uw meubelen, uw kleding, de tv…. er staat al gauw voor een flink bedrag in uw woning. U moet er natuurlijk niet aan denken dat dit verloren gaat. Onder inboedel verstaan we alle spullen in huis die niet vastzitten. Ze zijn dus te verhuizen. De keuken valt niet onder een inboedelverzekering, maar het keukengerei valt wel onder een inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering verzekert u zich tegen: brand, schroeien, storm, inbraak, diefstal, binnendringen van neerslag, breuk of bevriezen van waterleidingen, uitval van de koelkast of vriezer of een ongelukje die u heeft veroorzaakt.

U kunt de inboedelverzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen: mobiele elektronica, buitenshuis en glas. Op uw inboedelverzekering kunt u een glasdekking meeverzekeren. Dit is van toepassing wanneer u een huurwoning heeft en de verhuurder geen glasdekking heeft meeverzekerd.

Motor

Uw motor wilt u natuurlijk goed verzekerd hebben. Daarom kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. Een WA-dekking is wettelijk verplicht voor elke motor. De WA-verzekering dekt schade die u met de motor toebrengt aan een ander. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw motor beperkt casco of volledig casco (allrisk) te verzekeren. Met een beperkt cascoverzekering bent u verzekerd voor schade ontstaan door brand, diefstal en storm. Ook bent u verzekerd voor schade aan uw motorkleding en helm. Met een volledig cascoverzekering (allrisk) bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan de motor.

Naast de WA- en cascoverzekeringen kunt u ervoor kiezen om een schadeverzekering voor inzittende en/of een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Ongevallen

Helaas loopt niet ieder ongeval met een sisser af en soms zijn er blijvende gevolgen. Deze gevolgen kunnen van grote invloed zijn op uw toekomst en die van uw gezin. Bijvoorbeeld omdat u uw woning of auto aan een handicap moet aanpassen. Met de gezinsongevallenverzekering kunt u de financiële gevolgen van een zwaar ongeval opvangen. De verzekering biedt een eenmalige uitkering als u overlijdt of invalide wordt als gevolg van een ongeval.

Opstal

Uw huis is waarschijnlijk uw meest waardevolle bezit. Hieraan kan schade ontstaan door een onvoorziene gebeurtenis. Met een opstalverzekering verzekert u zich tegen schade ontstaan door: brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, lekkage, breuk van leidingen, inbraak en vandalisme.

Op uw opstalverzekering kunt u een glasdekking meeverzekeren.Rechtsbijstand

Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u deskundige rechtshulp bij allerlei juridische problemen. De rechtsbijstandsverzekering kent een aantal modules, u kunt zelf kiezen welke modules u wilt verzekeren. Zo kunt u zelf een rechtsbijstandsverzekering samenstellen die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

• Consument & wonen
• Werk & Inkomen
• Motorrijtuigen
• Fiscaal en vermogen

De module consument & wonen is de standaard module. Met deze module ontvangt u onder andere rechtshulp bij conflicten over uw koop- of huurwoning, aangekochte meubels en een conflict met de buren.

Met werk & inkomen bent u verzekerd voor conflicten die zijn ontstaan met de werkgever of een uitkeringsinstantie.

Heeft u een conflict ontstaan in het verkeer of heeft u problemen met het motorrijtuig zelf, daarvoor geldt de module motorrijtuigen.

Fiscaal en vermogen biedt rechtsbijstand bij zaken die voor de belastingrechter dienen of voor problemen met vermogensbeheerders of een tweede woning.

Rechtsbijstand

Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u deskundige rechtshulp bij allerlei juridische problemen. De rechtsbijstandsverzekering kent een aantal modules, u kunt zelf kiezen welke modules u wilt verzekeren. Zo kunt u zelf een rechtsbijstandsverzekering samenstellen die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

• Consument & wonen
• Werk & Inkomen
• Motorrijtuigen
• Fiscaal en vermogen

De module consument & wonen is de standaard module. Met deze module ontvangt u onder andere rechtshulp bij conflicten over uw koop- of huurwoning, aangekochte meubels en een conflict met de buren.

Met werk & inkomen bent u verzekerd voor conflicten die zijn ontstaan met de werkgever of een uitkeringsinstantie.

Heeft u een conflict ontstaan in het verkeer of heeft u problemen met het motorrijtuig zelf, daarvoor geldt de module motorrijtuigen.

Fiscaal en vermogen biedt rechtsbijstand bij zaken die voor de belastingrechter dienen of voor problemen met vermogensbeheerders of een tweede woning.

Reis

Tijdens uw vakantie wilt u zorgeloos genieten. Lekker even weg, alleen, met uw partner of met uw gezin. Helaas gebeuren er op vakantie soms dingen die u niet had voorzien. Met een doorlopende reisverzekering of een kortlopende reisverzekering hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Iedere vakantie is anders. U kunt een reisverzekering zelf samenstellen die het beste bij u past.

U kunt kiezen uit verschillende modules:

• Europa of Wereld
• Bagage
• Ongevallen
• Medische kosten
• Annulering
• Wintersport
• Vervoer en verblijf