Zakelijke Verzekeringen

Wanneer u wilt voorkomen dat u veel kosten maakt wanneer u, om wat voor reden dan ook schade lijdt, sluit u een verzekering af. Elk risico kent een eigen verzekering. Of u uw verzekeringen allemaal bij dezelfde verzekeraar neemt of bij allemaal verschillende verzekeraars, dat maakt niet uit. Dit mag u zelf bepalen. Vaak krijgt u een korting als u meer verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit.

Brand, ziekte, inbraak: we denken er liever niet aan dat het gebeurt, maar als u er toch mee te maken krijgt, kunnen de kosten flink oplopen. Daarom is het noodzakelijk om u tegen bepaalde kosten te verzekeren.
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of spullen die door u of uw werknemer is veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een kop koffie die uw werknemer per ongeluk over de laptop van uw klant laat vallen. Of aan een klant die uitglijdt op een pas gedweilde vloer in uw kantoor. Ook kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden door een van uw werknemers als hij of zij tijdens werkzaamheden gewond is geraakt. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bent u tegen deze kosten verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bent u zelfstandig ondernemer en raakt u arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte? Dan kan uw inkomen flink dalen. Omdat de overheid geen uitkering biedt voor arbeidsongeschikte ondernemers, moet u zelf voorzieningen treffen om een daling van uw inkomen door arbeidsongeschiktheid tegen te gaan. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt u zichzelf tegen inkomensverlies.Bedrijfsautoverzekering

Uw bedrijfsauto’s wilt u natuurlijk goed verzekerd hebben. Daarom kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. Een WA-dekking is wettelijk verplicht voor elke automobilist. De WA-verzekering dekt schade die u of uw werknemers met de auto toebrengt of toebrengen aan een ander. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw auto beperkt casco of volledig casco (allrisk) te verzekeren. Met een beperkt cascoverzekering bent u verzekerd voor schade ontstaan door: brand, diefstal, ruitbreuk, inbraak en aanrijding met dieren. Met een volledig cascoverzekering (allrisk) bent u ook verzekerd voor schade die u zelf of een werknemer heeft veroorzaakt aan de auto.

Naast de WA- en cascoverzekeringen kunt u ervoor kiezen om een schadeverzekering voor inzittende en/of een rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen af te sluiten.

Bedrijfsschadeverzekering

Na een brand, een flinke waterschade of inbraak kunnen uw bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Hierdoor loopt u omzet mis of heeft u tijdelijk minder omzet. De vaste kosten zoals salarissen en hypotheeklasten blijven wel doorlopen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met een bedrijfsschadeverzekering voorkomt u dat u uw zaak moet sluiten. Bij schade ontvangt u een vergoeding van uw vaste lasten en de misgelopen winst, zodat u zo snel mogelijk weer verder kunt met ondernemen.Elektronicaverzekering

Steeds meer ondernemers zijn afhankelijk van elektronische apparatuur. Als uw computer, tablets, laptops, kassasystemen of ander specialistisch apparatuur beschadigd raakt door bijvoorbeeld brand, waterschade of diefstal, dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Met een elektronicaverzekering verzekert u uw elektronisch apparatuur.

Garageverzekering

Bent u eigenaar van een garage- of occasionbedrijf? Met een garageverzekering verzekert u uw eigen motorrijtuigen en de motorrijtuigen van klanten die bij u gerepareerd worden. Bij onderhoud en reparaties aan motorrijtuigen van klanten zit een ongeluk in een klein hoekje, bijvoorbeeld bij het maken van een proef- of testrit.

Daarnaast zijn er een aantal aanvullende dekkingen waaruit u kunt kiezen, zoals een schadeverzekering inzittende, een cascoverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.Gebouwenverzekering

Als eigenaar van een bedrijfspand loopt u bepaalde risico’s. Een inbraak, brand of storm kan grote gevolgen hebben voor u bedrijf. Met een gebouwenverzekering verzekert u uw bedrijfspand en alles dat daarbij hoort tegen schade. Denk bijvoorbeeld aan funderingen, schuttingen, hekken, bijgebouwen en zonnepanelen.

Geldverzekering

Geld houdt een bedrijf draaiende, maar is ook een doelwit van criminelen. Met de geldverzekering bent u verzekerd tegen het verlies van geld en andere waardepapieren, zoals cadeaubonnen of tegoedbonnen door brand of ontploffing, diefstal na inbraak, een overval als u geld vervoert en het aannemen van vals geld.Inventaris goederenverzekering

Door brand, storm, waterschade of diefstal kunnen uw bedrijfsmiddelen beschadigd raken. Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan alle goederen, voorraden, machines en apparatuur die aanwezig zijn in uw bedrijfsgebouw. Een inventaris goederenverzekering vergoed de schade aan uw bedrijfsmiddelen.

Milieuschade

Iedere ondernemer kan met milieuschade te maken krijgen. Bijvoorbeeld door het gebruik van schoonmaakmiddelen, verontreinigd bluswater of het vrijkomen van asbest door brand of storm. Dan zijn de kosten van sanering meestal volledig voor uw rekening. De milieuschadeverzekering dekt de kosten van milieuschade veroorzaakt op uw locatie of bij een ander.Rechtsbijstand

Als ondernemer heeft u te maken met verschillende partijen. Een zakelijk conflict met een van deze partijen ligt altijd op de loer. De rechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld als een van uw opdrachtgevers weigert om te betalen. Of u heeft een conflict met een leverancier over een contract.

Vervoer eigen zaken

Wat als de goederen of gereedschappen die in uw bedrijfswagen beschadigd of gestolen worden tijdens het vervoer? Met de vervoerverzekering eigen zaken bent u verzekerd tegen beschadiging en diefstal van uw goederen, ook tijdens het laden en lossen.Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een werkgever tegenover zijn werknemers. Heeft een van uw werknemers schade tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk, dan bent u als werkgever aansprakelijk en heeft uw werknemer recht op een schadevergoeding. Een aantal voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid zijn:

• Een val van een steiger
• Huis-, tuin-, en-keukenongevallen tijdens werktijd
• Schade die is veroorzaakt door een fout van een collega
• Een verkeersongeval tijdens werktijd

Werkmaterieel

Gebruikt u heftrucks, shovels, aggregaten of ander werkmaterieel? Dan weet u dat schade door werkmaterieel grote gevolgen kan hebben. U bent met een werkmaterieelverzekering standaard verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast kunt u deze dekking uitbreiden met een verschillende cascoverzekeringen en aanvullende verzekeringen zoals een op/inzittende verzekering en/of een rechtsbijstandsverzekering.